torsdag, april 22, 2010

Strålen

När det som måste sägas slutligen formulerats, så att det har förankring i en djup medvetenhet, en sann övertygelse, är det befriande att se att det varken behöver finnas förtäckt eller öppen kritik i det som uttalats.
Men en glimt av något; en ljusstråle, genomborrande.
________________________

Inga kommentarer: