torsdag, april 25, 2013

Fritt efter Dante

Mitt hjärtas följe bor i underjorden,
till underjorden förde mig mitt hjärtas stig —
och hem igen!
 ________________________