måndag, april 25, 2016

utom tävlan

jag vill vara utom tävlan
med tillräckligt utrymme att leva
kunna andas
och röra mig fritt
________________________

tisdag, april 19, 2016

fredag, april 08, 2016


________________________

torsdag, april 07, 2016

Aforism

Aforistikerns öde: ett liv i sammanfattning;
hans lott: att i ensamhet betrakta.
________________________

onsdag, april 06, 2016

Idé

Vi skapar ett språk som vi kallar inspiranto. 
Det består av 99 poetiska ord eller ljud som uppstår ur stundens ingivelse. 
Ord som beskriver det mest basala, det allra viktigaste. 
33 subjektiv, 33 adjektiv, 33 verb. 
Det hundrade ordet är alltet, helheten, universum. 
Övriga ord är så kallade grundstenar. 
Språksystemet består av kombinationer av dessa grundstenar, ett pussel eller mosaik. 
Systemet heter psifidota.

Vi skapar ett teckensystem som vi kallar tranglinguriska. 
Tranglinguriskan består av 33 grundtecken + diftonger och komposita. 
Det är ett oerhört vackert alfabet, det ljusa alfabetet.

Vi gör detta tillsammans under tre dagar. Nästföljande vecka ägnar vi oss åt att skriva dikter, brev och meddelanden på inspiranto. Vi skickar dessa till varandra och en tid senare ses vi igen för att läsa upp det vi skrivit.

Vi övar språket tillsammans för att slutligen bemästra det. 
Vi möts i cirklar, vi studerar på våra kamrar.

Efterhand inviger vi andra tills vi slutligen är 99 inspirantiska vänner som kommunicerar psifidotiskt och med tranglinguriska bokstäver skriver dikter, verser och märkliga texter – tillägnade oss själva och varandra.
________________________

tisdag, april 05, 2016

– Donnez-lui son chapeau.
– Son chapeau?
– Il ne pas penser sans chapeau.
– Donnez-lui son chapeau.
– Moi? Après le coup qu’il m’a fait? Jamais!


”Il vaut mieux le lui mettre”
”Qu’est-ce qu’il attend?”


”Dites-lui de penser.”
Le temps s'est arrêté.
________________________
 

söndag, april 03, 2016

Magritte________________________