söndag, december 14, 2014

Trygghet________________________

lördag, december 13, 2014

Spegeln

Om att rita och bygga attraktiva byggnader i dessa sociala nät-tider:
Varför putsa på fasaden och optimera utomhusbelysningen,
när det är i insidans rum som den verkliga personen träder fram?
________________________

söndag, december 07, 2014

Tanke

"Om ödmjukhet och respekt vore människans sanna väsen,
och människorna i den bemärkelsen tilläts vara sig själva,
skulle världen bli till en sällsynt vacker plats att vistas på."
________________________