torsdag, februari 26, 2009

I tiden

Fildelningsdebatten intresserar mig inte.
________________________

onsdag, februari 25, 2009

Repets båda ändar

I varje relation finns en potential till förändring, predestinerad att förr eller senare aktiveras.
Förändringen kan vara liten eller stor, ibland plötslig och ibland av överraskande natur.
När relationen väl förändrats och ett nytt tillstånd etablerats kan snart en ny potential till förändring skönjas.

En mellanmänsklig relation börjar och slutar i individernas upplevelse av situationen, samspelet, den andre (och sig själva).
________________________