fredag, maj 26, 2017

DiktKom låt oss vårda grunden för vårt liv
Den gröna sfär vi fått att leva på
i universums lotterisystem.
När nästa lyckodragning kan bli av
med Vintergatans stora tombola
det vet vi inte och kan aldrig nå.
Ett vet vi ändå säkert redan nu:
vid nästa dragning
är vi inte med.

Harry Martinsson, Ur Doriderna
________________________