måndag, mars 17, 2008

MåndagsbildenNågonstans en gata
huskroppar, fasader,
vindögon, sotfläckar, reflektioner

Där nere någon iakttagen
av en iakttagare

en spion i fönstersmygen

________________________

Inga kommentarer: