onsdag, januari 07, 2009

Till Unica

Röd ek, linda säv,
nöd i lek var säd,
ände löd: skriva,
leva. Ni skär död
länk, ödesrad vi
söka. Vildänder,
vi älskar döden


Variant 2

Röd ek, linda säv,
nöd i lek var säd,
ände löd: skriva,
leva. Ni skär död,
viskar öde, länd
i sand. Väderlök,
vi älskar döden


Variant 3

Röd vända silke,
snörd vide, läka
nöd, vi är, eld ska
leva. Ni skär död
rak vind, läs öde
kö. Vildsändare,
vi älskar döden


Variant 4

Röd ek, linda säv,
nöd i lek var säd,
död känsel, riva
liv. Där ska öden
söka, ned i värld
köra. Sändevild,
vi älskar dödenVariant 5

Röd ek, linda säv,
nöd i lek var säd,
död känsel, riva
liv. Skräda öden,
visa där kölden
ökar. Vildsände,
vi älskar döden


Fritt efter Unica Zürns Wir lieben den tod
________________________

Inga kommentarer: