måndag, november 03, 2008

Baklängeslek

Att tyna mot en fjärran gryning
sedan länge redan flydd
Att tyna som en rörelse med riktning
och med paradoxens kraft
– tyna som av trots

Ty att tyna är att ty sig till
tanken om att växa
ty att tyna är att växa
och att fortsätta att växa
växa inåt, utifrån och in
Sakta växa bort, liksom försvinna
inte sträva, endast sträva
inåt, inåt
långsamt inåt

mot ett mål

Ett möjligheters möjligheters
moln
i himlen innantill
________________________

Inga kommentarer: