torsdag, december 20, 2007

Was ist der Tod

För de kvarlämnade, de efterlevande,
de allra närmaste, de sörjande:

En total, fullkomlig, slutgiltig,
oåterkallelig och absolut
frånvaro
av en människa
en över allt annat älskad
människa
som tidigare
alltid
alltid
fanns där
________________________

Inga kommentarer: