lördag, april 24, 2010

Återhämtning

Det sägs att det största traumat en människa kan drabbas av är att födas. I den bemärkelsen är Livet att liknas vid en enda lång återhämtningsprocess.
________________________

Inga kommentarer: