torsdag, mars 25, 2010

Ett slags seende

Den likgiltiges blick behöver du aldrig möta.
________________________

Inga kommentarer: