söndag, februari 28, 2010

Ur textarkivet:

När visionen — föreställningen om det fulländade —
en gång för alla åskådliggjorts och slutgiltigt gestaltats; —
är den redan förstörd.
________________________

Inga kommentarer: