lördag, oktober 06, 2007

Synkronicitetsurval

Om man blickar bakåt och tänker efter, är det slående hur ens liv kan te sig som summan av en mängd oväntade händelser, och en lång rad av märkliga sammanträffanden. Hur det ena lett till det andra, till synes av en slump (eller kanske något annat?) – allt det osannolika som ändå inträffat.

Men när det kommer till kritan (statistiskt/kritiskt) kan man konstatera: för det mesta händer faktiskt ingenting.
________________________

Inga kommentarer: